Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର _ ଅର୍ଥ

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଟିକସ ଏବଂ ଅଣ-ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଚୟ ଏବଂ ଆପଦ୍‌କାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଲାଗି ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍‌ ଏବଂ ଏହି ବଜେଟ୍‌ର ସୁପରିଚାଳନା, ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା, ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆୟ-ବ୍ୟୟର ସଠିକ୍‌ ହିସାବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରୁ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ।